III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Jesienne forum urologiczno-onkologiczne

Wisła, 28 - 30 listopad 2013r.

Konferencja pod patronatem:

Program

Program Konferencji Urologia - Onkologia 2013

“Rak prostaty, rak nerki”

 
28.11.2013 - Czwartek

18.00 – 19.30 S1. Sesja wykładowa

Dr Marcin Życzkowski: Rak ograniczony do stercza - opcje terapeutyczne
Prof. Andrzej Paradysz:Rola i miejsce hormonoterapii w raku stercza
Wykład sponsorowany Novartis: Dr n. med. Wojciech Poborski – „Optymalna współpraca między urologiem a onkologiem w leczeniu raka nerki”
 
19.30 - 21.00 Kolacja. Restauracja Czerwona


29.11.2013 - Piątek

9.00 – 10.30 S2. Sesja wykładowa
Prof. Romuald Zdrojowy: Chemoprewencja raka stercza.
Prof. Andrzej Borkowski: Jak ograniczyć nadwykrywalność i overtreatment u chorych z rakiem stercza
Dr Tomasz Borkowski: Jak ocenić ryzyko progresji raka stercza


10.30 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 12.30 S3. Sesja wykładowa
Prof. Romuald Zdrojowy: Rak stercza miejscowo zaawansowany – leczenie operacyjne.
Prof. Leszek Miszczyk: Cybernetyczna stereotaktyczna mikroradiochirurgia (CyberKnife) chorych na raka stercza. Prezentacja metody i wstępne wyniki
Dr Andrzej Woźniak: Nowe techniki radioterapii raka prostaty: Brachyterapia LDR. Teleterapia protonami

12.30 – 13.00 Przerwa

13.00 – 14.00 S4. Sesja satelitarna Astellas
Prof. Andrzej Paradysz: Betmiga - nowa era w leczeniu OAB

14.00 – 15.00 Obiad. Restauracja Czerwona

15.00 – 16.30 S5. Sesja wykładowa
Prof. Romuald Zdrojowy: Rak stercza – leczenie od rozpoznania do wystąpienia CRPC.
Prof. Leszek Miszczyk: Radioterapia sterowana obrazem (IGRT – Image Guided Radiotherapy) chorych na raka stercza w oparciu o implantowane znaczniki – ocena powikłań i próba oszacowania wpływu na wyniki leczenia
Prof. Andrzej Borkowski: Rak stercza: Watchful waiting, active surveillence i focal therapy


16.30 – 17.00 Przerwa kawowa

17.00 – 18.30 S6. Sesja wykładowa
Prof. Andrzej Borkowski: Postępowanie w przypadku wznowy biochemicznej po leczeniu radykalnym raka stercza
Prof. Romuald Zdrojowy: Rak stercza z kastracyjnym stężeniem testosteronu oporny na leczenie (CRPC)

19.00 - 20.00 Warsztaty 
Prof. Irena Krupka-Matuszczyk: Problemy psychiczne dojrzałego mężczyzny

20.00 – 22.00 Kolacja - Wieczór sponsorowany przez organizatora Medforum Sp. z o.o.
 

30.11.2013 - Sobota

9.00 – 10.30 S7. Sesja wykładowa
Dr Tomasz Borkowski: Chirurgia oszczędzająca miąższ nerki (nephron sparing surgery). Co nowego? Nefrometria, Zero ischemia time
Prof. Janusz Dembowski: Leczenie miejscowo zaawansowanego raka neki wrastającego do układu żylnego
Prof. Andrzej Borkowski: Czy można ustalić granice “operacyjności” raka nerki
Dr hab. Wojciech Majewski: Zastosowanie radiochirurgii/radioterapii stereotaktycznej u chorych na raka nerki
 
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 - 12.30 S8. Sesja wykładowa
Dr Marcin Życzkowski: Alternatywne metody leczenia raka nerki
Prof. Janusz Dembowski: Leczenie zaawansowanego raka nerki i choroby przerzutowej

12.30 - 13.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji 
 

 


Szanowni Państwo,

Prosimy o nadsyłanie propozycji tematów, które powinny być poruszone podczas naszej kolejnej konferencji.

Proszę wypełnić wszystkie pola
  • Edukacja Medyczna
  • Medforum