III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Jesienne forum urologiczno-onkologiczne

Wisła, 28 - 30 listopad 2013r.

Konferencja pod patronatem:

Polityka prywatności serwisu kongresu "III Ogólnopolska Kongres Naukowo-Szkoleniowa 'Jesienne forum urologiczno-onkologiczne'" - UrologiaOnkologia2013.medforum.pl

Właścicielem serwisu UrologiaOnkologia2013.medforum.pl jest firma Medforum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Brynowskiej 70, kod pocztowy 40-584, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS 0000269937 o kapitale zakładowym 50 000 złotych.

Dane osobowe użytkowników zawarte w formularzu rejestracyjnym jak również inne dane przez nas zebrane (adresy e-mail), firma Medforum przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonym przez uczestnika szkolenia oraz z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

W zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) każdej osobie, która przekazała nam swoje dane lub zapisała się do Newslettera zapewniamy ich właściwą ochronę. Użytkownikowi przysługuje dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Medforum Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo weryfikacji danych osobowych lekarza (np.: numer prawa wykonywania zawodu) oraz usunięcia konta użytkownika w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Po nawiązaniu kontaktu z klientem w celu zamówienia usługi lub produktu, możemy prosić o podanie dodatkowych danych, które będą wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych. Ich przekazanie do odpowiednich organów może odbyć się tylko i wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa.

Osoby zapisujące się do Newslettera zgadzają się na otrzymywanie na podany adres e-mail, poczty elektronicznej oraz innych materiałów i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

Serwisy WWW Medforum używają plików cookies do agregowania danych statystycznych, serwowania treści zgodnych z zainteresowaniem użytkownika, publikacji reklam. Pliki cookies wymagane są także do właściwego działania niektórych elementów serwisów. Pliki cookies pozwalają ocenić, jakie informacje zawarte w serwisie mogą być dla Państwa interesujące, jednocześnie które kampanie reklamowe są efektywne. Mając w/w dane, możemy stwierdzić jaka grupa użytkowników odwiedza nasz serwis internetowy lub jest odbiorcą danej kampanii. Poprzez ustawienia w przeglądarce internetowej, mają Państwo możliwość kontroli plików cookies, jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą mieć wpływ na działania serwisów Medforum. Pliki cookies mogą być umieszczane na Państwa urządzeniu także przez współpracujące z Medforum firmy zewnętrzne.

Medforum Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian, modyfikacji i/lub wycofania zawartości witryny oraz dostępu do niej bez uprzedzenia.

Ostatnia aktualizacja: 9.09.2010 r.

  • Edukacja Medyczna
  • Medforum